ÍráSzemészeti

A kutatást végrehajtja:

                Dr. Farkas László PhD

                Dr. Csizmazia Endre szemész főorvos

 A rezonometriai feldolgozást végrehajtja:

                Szombatiné Kovács Margit

                Madlovics Julianna

Az alapgondolat 2002-ben keletkezett, amikor Dr. Csizmazia Endre szemész főorvos közreműködésével egy 2241 főt érintő kutatást folytattunk 2002-2005 között Magyarország különböző általános iskoláiban. Vizsgáltuk, hogy az etnikai, szubkulturális, természeti és földrajzi diszpozíciók milyen befolyásoló hatással vannak a magyar népesség, ezen belül az általános iskolások szemészeti állapotára. A kutatást IráSzemészet®-nek - GrafOphtalmology®-ának - neveztük el.

A kutatási eredmények adták az írásanalitika elméleti-tudományos alapját, ezért bemutatjuk a kutatás főbb mozzanatait.

A kutatás arra irányult, hogy szemészeti szűrőeljárást fejlesszünk ki az írás segítségével. Azt a felvetést vizsgáltuk, hogy alkalmas-e az írás a szemészeti állapot kimutatására, illetve vannak-e adekvát szemészet-specifikus írássajátosságok? A felmérések során adottak voltak azok a szociokulturális ismérvek, amelyek befolyásolhatják az írás keletkezését. A vizsgált populáció életkor megoszlásán, a családi-szülői helyzetén, a nemzetiségbeli hovatartozásán túl feltételezésünk szerint meghatározó szerepet játszhat a lakóhely településszerkezete, mérete és a hagyományok.

A kutatás módszertani alapkérdései közé tartozott a különböző régiók általános iskoláiban történő reprezentatív felmérés annak érdekében, hogy az alap-írássajátosságokat felderítsük. A vizsgált populáció elsősorban 8-12 éves általános iskolások körét tette ki.

A kutatás sajátosságának tekinthetjük, hogy ezt a korosztályt orvosi-szemészeti szempontból alapvetően csak az iskolai kötelező orvosi szűrések érintik. A nyilvántartások és az orvosi tájékoztatások szerint áttekintő és célirányos statisztikai adatok a nyilvánosság számára nem állnak rendelkezésre. A kutatás protokolljának kialakításakor megteremtettük saját adatbázisunkat és funkcionális statisztikákat - nem, életkor, orvosi vizus, szülői háttér - állítottunk fel.

 

A  kutatás eredményeként meghatároztuk a szem állapotára utaló azon írássajátosságokat, amelyek befolyásolhatják az írás minőségét és mennyiségi mutatóit:

 1. kettős ékezet nyomatéka

  2. kettős ékezet mázoltsága

  3. kettős ékezet közelebb a betűtesthez

  4. a kettős ékezet között nincs harmónia

  5. ékezetelmaradás

  6. "m" betű kialakítása

  7. kezdővonalak indítása

  8. nagy betűs sorkezdések

  9. spirális mázoltság

10. betűméret váltakozása

11. egymásba érő sorok

12. hullámzó betűtörzsvonalak

13. szabálytalan oválok

14. térkitöltés módjában való eltolódás

15. "spirálos" térkitöltés

16. a margók harmóniahiánya

17. belső margó megjelenése

18. első betű jellegzetessége

19. kis, vagy nagybetűs írás

20. szóközingadozás váltakozása

21. hullámzó soriránytartás

22. betűtorlódás, betűkihagyások

 

A kutatásról tanulmányokat készítettünk az alábbi címekkel, amelyek 2003-ban megjelentek:

ÍráSzemészet= Grafológia+Szemészet

Az ÍráSzemészet grafológiai elmélete

 

Az ÍráSzemészeti kutatást az előző pontban részletezett genetikai kutatáshoz kapcsolódva, új megközelitésű, írásanalitikai alapú elméleti háttérrel folytatjuk...

 

 

 

.