Írásanalitika

 

A 21. század szellemi terméke.

Újszerű, tudományos és komplex lehetőséget kínál az írás elemzésére.

Az írásanalitikai elméletét és rendszerét az alábbi séma szemlélteti:

Az ábrán követhető, hogy a grafológia alapvetően a személy tulajdonságaival, tudatos és tudattalan motivációival, viselkedési formáival foglalkozik. Az írásazonosításnak az írást meghatározó kéz(vagy írógép)-eredet megállapítása az alapvető feladata.

Az írásanalitika az írás elemzésénél az írást befolyásoló minden jelenleg ismert (személy, genetika, íráSzemészet, tér, idő, kultúra, íróeszköz, írófelület és speciális) tényezőt figyelembe véve keresi a komplex lehetőséget.

 

Az írásanalitika kialakulásának, fejlődésének folyamatát mutatja be az írásanalitika KÜLDETÉSNYILATKOZATA, amely a kezdőlapon olvasható!

 

Az írásanalitika rendszere és elmélete Dr. Farkas László doktori (PhD) értekezésének témája volt, ezért ajánljuk az alábbi linkeket:

https://uni-nke.hu/index.php/hu/500-doktori-tablazat

https://193.224.76.2/downloads/konyvtar/digitgy/phd/2013/farkas_laszlo.pdf

Az értekezés teljes címe: 

Az íráskép-földrajz katonaföldrajzi aspektusai és helye az írásanalitika rendszerében, e rendszer katonai alkalmazási lehetőségei.