Üdvözlünk az ÍRÁSANALITIKA honlapján

A honlap tartalma jogvédelem alatt áll, a MÍTÉSZ szellemi tulajdona.

    

Mi az ÍRÁSANALITIKA

Miért TUDOMÁNYOS?

Miben KUTATHATÓ?

Millyen SZERVEZETE van?  

Mire HASZNÁLHATÓ?

                                    ÍRÁSANALITIKAI EGYETEMI KÉPZÉS AZ ELTE PPK-ÁN

 

 

Az írásanalitika alapvető DOKUMENTUMA

 

AZ ÍRÁSANALITIKA KÜLDETÉSNYILATKOZATA

Az írásanalitika a 21. század szellemi terméke.

Az írásanalitika az írás elemzésének újszerű, tudományos szemlélete, átfogó rendszere, amely

a gyakorlatban alkalmazott íráselemzési elméletek, módszerek, technikák eredményeit

figyelembe véve az íráson túl, annak létrejöttét és kivitelezését befolyásoló összes, jelenleg

ismert körülményét kutatja és rendszerezi.

Az írásanalitika nem csupán kifejező mozgásként kezeli az írást, hanem új megközelítésben vizsgálja a genetikai, az íráskép-földrajzi, az írásegészségügyi, ezen belül az ÍráSzemészeti, a kultur-antropológiai dimenziók írásra gyakorolt közvetlen és közvetett, tudatos és tudatalatti hatásait, összefüggéseit. Az írásanalitika az EMBERT tekinti legfőbb értéknek, szemléletmódja humanisztikus, de értéksemleges.

Az írásanalitika szemléletmódját támogató elmélet és módszer az íráskép-földrajz, az íráSzemészet, valamint a(z) (kéz)írás optimalizációs folyamatát leíró vektorszemléletmegközelítés. Az írásanalitika gyakorlati alkalmazását nagy mértékben segíti a Szidnai-féle rezonometria, mint alapvető mérési-elemzési elmélet, módszer és technológia.

Az írásanalitika alapműszere a Szidnai-Kiss féle grafométer.

Az eltelt évek során az írásanalitika szakmai-tudományos fejlődése töretlen volt, amelyet az alábbi tények is bizonyítanak:

Az írásanalitika szó első megjelenése:

A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Egyetemi Tanácsa 2001-ben elfogadta az írásanalitika (grafológia) szakirányt, amely során 13 fő hallgató felvétele megtörtént, de a képzés nem indult el.

Az első írásanalitikai, íráskép-földrajzi kutatás:

Farkas László és Dr. Csizmazia Endre szemész főorvos 2002-2005 között elvégezte 2700 fő írásának ÍráSzemészeti felmérését és vizsgálatát. Megszületett az Íráskép-földrajz elmélete.

Az írásanalitika első aktív egyetemi képzési formája:

A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Szenátusa 2007-ben elfogadta az „írásanalitikus szakirányú továbbképzési szakot”, mely keretén belül 2012-ig összesen 64 fő szerzett írásanalitikusi egyetemi diplomát, vagy főiskolai oklevelet.

Az írásanalitika első tudományos szakmai kiadványa:

A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem és a T&F Veritas Kft. közös kiadásában 2010-ben megjelent az Írásanalitikai Szemle 1. száma.

Az első írásanalitikai nemzetközi konferencia:

A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem szervezésében 2010. február 26-27-én megrendezésre került az I. Nemzetközi Írásanalitikai Konferencia, amelyen román, orosz és izraeli íráselemző szakemberek is szerepet vállaltak.

Az első írásanalitikai klub:

Az írásanalitika tudatalatti dimenziójának megismerésére és feldolgozására 2011. március 04-én megalakult az Írásanalitikai Klub..

Az első írásanalitikai tudományos doktori (PhD) fokozat megszerzése:

A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen Farkas László 2013. február 12-én megvédte írásanalitikai témájú doktori (PhD) értekezését.

Az írásanalitika további tudományos szakmai kiadványa:

A T&F Veritas Kft. kiadásában 2013-ban megjelent az Írásanalitikai Szemle 2. összefoglaló száma.

Az elért eredmények tudományos alapot adtak arra, hogy az elkötelezett, írásanalitikus egyetemi végzettségű okleveles írásanalitikusok és főiskolai oklevéllel rendelkező írásanalitikus szaktanácsadók 2013. novemberben egyesületet alapítsanak

Magyar Írásanalitikai

Tudományos és Érdekképviseleti

Szervezet

néven (röviden Magyar Írásanalitikai Szervezet-MITÉSZ), melynek alapító tagjai:

1. Dr. Farkas László PhD

2.  Dr. Szidnai László

3. Szombatiné Kovács Margit    

4. Dr. Csermák Károly PhD

5.  Csősz-Rada Beáta

6.  Gál Attila

7.  Karsainé Bernát Szandra

8.  Kántor Attila

9. Kovács Mónika

10.Kozákné Bodrogi Beáta

11.Légrádi Bea

12.Szakállné Keczeli Zsuzsanna

13.Takács Eszter

14. Dr. Csizmazia Endre

15. Madlovics Julianna

A MÍTÉSZ felhívással fordul minden olyan szakemberhez -elsősorban az írásanalitikusokhoz és írásanalitikát tanító oktatókhoz, akik szeretnék elkötelezetten képviselni, hirdetni, védeni az írásanalitikai értékeket, hogy vállalják fel a MÍTÉSZ Alapszabályában és Etikai Kódexében megfogalmazott jogokat, kötelezettségeket és kérjék felvételüket a

Magyar Írásanalitikai Szervezetbe.

Érdeklődni és a jelentkezési lapot beszerezni az alábbi helyeken lehet:

grafonet@t-online.hu

www.irásanalitika.com

06/30/9941962 -Dr. Farkas László PhD